Day: October 11, 2021

นักสืบ มีคุณสมบัติอะไรบ้าง ลักษณะของ นักสืบ ควรเป็นอย่างไร?

นักสืบ นักสืบ มีคุณสมบัติอะไรบ้าง ลักษณะของ นักสืบ ควรเป็นอย่างไร? และวิธีสืบชู้สาว สืบอย่างไรให้ไม่รู้ตัว หาหลักฐาน เพื่อมาพิสูจน์ความจริง โดยมีคุณสมบัติ ดังนี้ 1. มีความอดทนสูง ส่วนมากนักสืบต้องเป็นกลุ่มอาชีพที่ต้องใช้ความอดทนสูงมาก เนื่องจากลักษณะงานเน้นไปที่การเฝ้าติดตามพฤติกรรมรายบุคคลเสียเป็นส่วนใหญ่ ทำให้ต้องเผชิญกับสถานการณ์ความไม่แน่นอนและปัญหาเฉพาะหน้าที่ต้องแก้ไขมากมาย จึงไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะหาบุคลากรที่เหมาะสมกับงานประเภทนี้ เพราะพวกเขาต้องมีความสามารถในการบริหารจัดการตนเองที่ดี เพื่อทำภารกิจให้สำเร็จ อาทิ...