การทำ SEO คืออะไร กับ 5 เทคนิคง่ายๆ ไม่ต้องจ้างใคร

การทำ SEO

พูดให้เข้าใจง่ายๆ แล้ว SEO คือ การทำ อันดับของเว็บไซต์เพื่อให้ไปแสดงอยู่ในหน้าแรก

ของผลการค้นหาบน Google Search ซึ่ง การจะทำให้เว็บไซต์แสดงผล ในอันดับที่ดีได้นั้น

มีขั้นตอน และปัจจัยหลายๆ อย่างประกอบกัน ทั้งในเรื่องของเนื้อหา และ เรื่องทางเทคนิคอล

ดังนั้นแล้ว หากจะพูดกันให้ครอบคลุม ถึงความหมายที่แท้จริง การทำ SEO คือ การพัฒนา

เนื้อหาของเว็บไซต์ (content) และ โครงสร้างของเว็บ (site structure) เพื่อให้ Search

Engine (Google, Yahoo, Bing) เข้ามาอ่านข้อมูล และ ทำความเข้าใจได้ง่าย เพื่อที่จะนำ

ไปจัดอันดับ ในการแสดงผล บนผลการค้นหาต่อไป

 

อย่างที่ได้กล่าวไปแล้วว่า เป้าหมายของการทำ SEO นั่นก็คือ การทำให้เว็บไซต์ อยู่ใน

อันดับที่ดี หรืออยู่หน้าแรก ของผลการค้นหา (SERP) แต่เอาเข้าจริงแล้ว เรื่องของอันดับนั้น

ก็เป็นเรื่องที่ไม่มีใคร สามารถการันตีได้ 100% หน้าที่หลัก ของการทำ SEO จึงเป็นปรับปรุง

เว็บไซต์ ให้สอดคล้องกับคำแนะนำ ของ Google  เมื่อรวมกับการมีเนื้อหาที่ดีแล้ว อันดับ

ของเว็บไซต์ ก็มีแนวโน้มที่จะดีขึ้นได้ไม่ยาก บทความนี้ จึงอยากจะทำความเข้าใจให้ตรงกัน

ก่อนว่า โดยความหมายที่ถูกต้องแล้ว การทำ SEO นั้นไม่ใช่การทำ “อันดับ” แม้ว่าเป้า

หมายมัน จะเป็นเช่นนั้นก็ตาม

 

เรื่องที่ต้องทำความเข้าใจ ให้ตรงกันก่อนคือ การทำ SEO นั้นเป็นงานที่ต้องใช้เวลา และ

ความรู้ทางเทคนิคอลอยู่บ้าง ดังนั้น สำหรับคนที่โฟกัส ไปที่เป้าหมายเลย (คนส่วนใหญ่เสีย

ด้วย) คือการไปแสดงผล อยู่ในหน้าแรกเร็วๆ นั้น จึงมักจะแก้ปัญหา ด้วยการว่าจ้างบริษัทรับ

ทำ SEO ที่เชี่ยวชาญ มาทำให้แทน แล้วพอต้องจ้าง ปัญหาที่ตามมาคือ จะมีวิธีการเลือก

อย่างไร เพราะค้นหาทีไร ก็เจอบริษัทรับทำ SEO จำนวนมาก ที่มาด้วยจุดขายเรื่องราคาถูก

ซึ่งก็ทำให้อดสงสัยต่อไปไม่ได้ว่า ดีจริงหรือไม่ ทำได้จริงหรือเปล่า ใครที่กำลังคิดเรื่องนี้อยู่

แนะนำ ให้อ่านบทความนี้ก่อน รับทำ SEO ราคาถูก ดีจริงหรือเปล่า ?

 

ประโยชน์ของ การทำ SEO

 

ประโยชน์ที่สำคัญที่สุด ของการทำ SEO คือ หากเราสามารถ ทำให้เว็บไซต์ของเราติดหน้า

แรก หรือติดอันดับต้นๆ บนผลการค้นหาได้แล้ว เราจะสามารถ เพิ่มจำนวนคนเข้าเว็บไซต์

(Traffic) โดยที่ ไม่ต้องเสียเงินซื้อ และ ที่สำคัญมากกว่านั้น คือ Traffic ที่เข้ามานั้นจะเป็น

Traffic ที่ค่อนข้างมีคุณภาพ เพราะ คนที่เข้าเว็บจากการ Search มักจะมีความต้องการ บาง

อย่าง เกี่ยวกับสิ่งที่ กำลังค้นหาอยู่แล้ว Traffic กลุ่มนี้จึงมีโอกาสเกิด การซื้อสินค้า และ

บริการ (Conversion) ที่ค่อนข้างสูง แต่ การจะติดหน้าแรกได้นั้น ก็ไม่ใช่เรื่องง่าย และ เป็น

งานที่ต้องใช้เวลา อยู่พอสมควร แต่ก็ไม่ใช่เรื่องที่ทำไม่ได้เลย ดังนั้น คนที่ทำ SEO จึงควรจะ

ต้องศึกษา และ ทำความเข้าใจปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อการทำ SEO และ ทำให้เว็บไซต์มี

อันดับที่ดี ซึ่งโดยสรุปแล้ว ก็มีอยู่ 3 ปัจจัยหลักด้วยกัน

 

3 เรื่องสำคัญที่มีผลต่อ การทำ SEO

 

ในการทำและศึกษาเรื่อง SEO นั้นมีรายละเอียดปลีกย่อยมากมาย ซึ่งส่วนใหญ่ล้วนแล้วแต่

เป็นคำศัพท์ และรายละเอียดเชิงเทคนิคคอลที่ผู้เริ่มศึกษาอ่านแล้วอาจจะเข้าใจได้ยาก แต่ถ้า

ให้จัดกลุ่มกันจริงๆ แล้ว เรื่องของ SEO มีทั้งหมดอยู่ 3 เรื่องใหญ่ๆ เท่านั้นที่จะต้องทำ

 

โครงสร้างของเว็บไซต์ (Structure)

คือการวางโครงสร้างของเว็บไซต์รวมถึงหน้าตาในเว็บไซต์ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่

Google แนะนำ ยกตัวอย่างเช่น รูปแบบ URL, meta title, meta description เป็นต้น เรื่อง

นี้ถ้าเป็นเว็บที่เขียนขึ้นเองอาจจะต้องอาศัยดีเวลอปเปอร์และคนที่เข้าใจ SEO มาทำงานร่วม

กันตั้งแต่ตอนเริ่มต้นทำเว็บไซต์จะดีมาก แต่ถ้าใช้ระบบ CMS เช่น WordPress, Joomla

หรืออื่นๆ เราแทบไม่ต้องทำเรื่อง โครงสร้างเว็บไซต์เลย เพราะเว็บกลุ่มนี้ถูกออกแบบให้ซับ

พอร์ทเรื่อง SEO มาค่อนข้างดีแล้ว (โดยเฉพาะ WordPress ซึ่งถือเป็น CMS ที่ประทับใจ

เป็นการส่วนตัว) เมื่อเว็บไซต์มีโครงสร้างที่ดีแล้ว ทั้ง Google และผู้อ่าน ก็จะสามารถอ่าน

และทำความเข้าใจเว็บไซต์เราได้ดี การเก็บข้อมูลของ Google ก็จะเก็บได้อย่างครบถ้วน

และตรงกับสิ่งที่เราต้องการนำเสนอ

 

เนื้อหาบนเว็บไซต์ (Content)

 

เรื่องนี้สำหรับคนทำ SEO แล้วถือเป็นเรื่องที่สำคัญมากที่สุด เพราะต่อให้โครงสร้างเว็บไซต์

จะดีเท่าไร ถ้าเนื้อหาไม่ดี หรือมีเนื้อหาน้อยมากแล้ว ก็ไม่มีทางที่จะช่วยเพิ่มจำนวนคนที่เข้า

เว็บไซต์ให้เติบโตขึ้นได้ ประเด็นหลักๆ ของการทำเนื้อหานั้น คือเนื้อหาจะต้องสดใหม่ และ

ไม่ได้เกิดจากการ Copy มาหรือเอา content ของเว็บไซต์อื่นมาดัดแปลงทำซ้ำ เพราะเมื่อไร

ก็ตามที่เนื้อหาของเว็บเราไปซ้ำกับเว็บอื่นๆ หรือมีเนื้อหาที่ใกล้เคียงมากๆ จะเกิดสิ่งที่เรียก

ว่า duplicated content ซึ่งเป็นสิ่งที่ Google ไม่ต้องการ และจะส่งผลให้อันดับของเว็บไซต์

นั้นลดลงอีกด้วย แล้วเนื้อหาที่ดีคืออะไร? เรื่องนี้ความจริงทุกคนก็น่าจะเข้าใจกันอยู่แล้วว่า

เนื้อหาควรจะต้องเป็นอย่างไร พูดง่ายๆ ก็คือเนื้อหาที่ดีคือเนื้อหาที่เป็นประโยชน์ ตรงกับ

ความต้องการของผู้อ่าน เวลามีคนเข้ามาอ่านแล้ว อ่านจนจบและใช้เวลาอยู่กับหน้านั้นนานๆ

นั่นเอง

 

การลิงค์และอ้างอิงจากเว็บไซต์อื่นๆ (Backlinks)

 

การมีลิงค์จากเว็บข้างนอกที่ลิงค์กลับมาที่เว็บไซต์เรา หรือสิ่งที่คนทำ SEO เรียกกันติดปาก

ว่า การทำ Backlinks เป็นอีกหนึ่งปัจจับที่มีผลโดยตรงกับอันดับของเว็บไซต์เช่นกัน การที่มี

Backlinks ส่งกลับมาที่เว็บไซต์ของเรามากๆ เป็นการบอก Google ว่าเว็บไซต์ของเรามี

ความน่าเชื่อถือ จึงมีเว็บอื่นๆ ให้เครติต และทำการอ้างอิง (reference) กลับมาให้ แต่การ

สร้าง Backlink นั้นก็เป็นเรื่องที่ไม่ได้ทำง่ายๆ (ถ้าไม่นับการใช้เงินซื้อ) เพราะการที่จะมี

เว็บไซต์ใดทำลิงค์กลับมาให้นั้นต้องเกิดจากการมีเนื้อหาที่ดี และเว็บไซต์อื่นๆ เห็นว่าเป็น

ประโยชน์ต่อผู้อ่านของเขาด้วย ดังนั้นเรื่องของการทำ Backlink จึงเป็นวิธีการที่คนทำ SEO

สายดำนิยมกันมาก และต่อเนื่องไปจนถึงการมีบริษัทรับทำ SEO จากการสร้าง Backlink

เกิดขึ้นมากมาย แต่ก็มีหลายๆที่ใช้วิธีการสร้าง Backlink ที่ไม่ถูกต้อง ผิดหลักเกณฑ์

ของ Google ใครที่ติดตามข่าวเรื่อง SEO มาตลอด จะทราบว่าช่วงหลังมานี้มีบริษัทเจ้าของ

Link Network รวมถึงลูกค้าที่ใช้บริการในต่างประเทศโดนแบนจาก Google ไปจำนวนไม่

น้อย เรื่องนี้จึงเป็นเรื่องที่ต้องพิจารณาให้ดีหากจะว่าจ้างบริษัทรับทำ SEO

 

รับทำ marketing online

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *