คุณสมบัติสำคัญ ของผู้ประกอบอาชีพนักสืบ และ ความความเสี่ยงของนักสืบ

ความเสี่ยงของนักสืบ
ความเสี่ยงของนักสืบ 5 คุณสมบัติสำคัญ ของผู้ประกอบอาชีพนักสืบ

1. มีความอดทนสูง

นักสืบเอกชน เป็น กลุ่มอาชีพที่ ต้องใช้ความอดทนสูงมาก เนื่องจาก ลักษณะงาน เน้นไปที่การเฝ้าติดตามพฤติกรรม รายบุคคลเสีย เป็น ส่วนใหญ่ ทำให้ต้องเผชิญ กับสถานการณ์ความไม่แน่นอน และ ปัญหาเฉพาะหน้าที่ ต้องแก้ไขมากมาย จึงไม่ใช่เรื่องง่าย ที่จะหา บุคลากร ที่เหมาะสม กับงานประเภทนี้ เพราะ พวกเขาต้องมีความสามารถ ในการบริหารจัดการตนเอง ที่ดี เพื่อทำภารกิจ ให้สำเร็จ อาทิ สามารถอยู่ในพื้นที่ จำกัดได้เป็น ระยะเวลานาน รายงานสถานการณ์ ได้อย่างถูกต้อง และ เฝ้ามองเป้าหมาย อย่างไม่คลาด สายตา เป็นต้น

2. เป็นคนช่างสังเกต

คุณสมบัติที่ดี ของผู้ประกอบอาชีพ นักสืบ คือ มีบุคลิกช่างสังเกต เก็บรายละเอียด ของเป้าหมาย หรือวัตถุพยาน ต่างๆ ได้อย่างครบ ถ้วน รวมถึง มีไหวพริบ สามารถพลิกแพลงสถานการณ์ เพื่อสืบค้นข้อมูล หลักฐานได้อย่างเหมาะสม อีกด้วย เพราะบางครั้ง โอกาสใน การเข้าถึง ข้อเท็จจริงเหล่านี้ อาจเกิดขึ้นได้เพียง เสี้ยววินาที เท่านั้นเอง

3. ทำงานเป็นทีมได้ดี

หลายคน อาจคุ้นเคย กับบทบาทของนักสืบ ในภาพยนตร์ หรือ การ์ตูน ที่มีพระเอก บินเดี่ยวเก็บเกี่ยวข้อมูล หลักฐาน ได้อย่างเหนือชั้น แต่ในความเป็นจริงแล้ว การสืบหาข้อมูล หลักฐาน ในแต่ละเรื่อง ต้องอาศัยทีมงานเครือข่าย และ ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย คอยให้ คำแนะนำ ตลอดเวลา เพื่อ ลดผลกระทบ ที่จะตามมาในภายภาคหน้า นั่นเอง ดังนั้น นักสืบมืออาชีพ จะต้องมีทัศนคติ ที่ดี สามารถรับ ฟังความคิดเห็น และ ข้อเสนอแนะ จากเพื่อนร่วมงาน ตลอดจน สามารถเข้าใจจุดประสงค์ ของผู้ใช้บริการ ได้เป็นอย่างดี อีกด้วย สืบ เนื่องจาก ปัจจัยข้อนี้ อาจทำให้ค่าใช้จ่าย ในการดำเนินการ ของทีมงานมืออาชีพ มีอัตราสูงกว่าท้องตลาด สักเล็กน้อย แต่หากเรามอง ในแง่ของคุณภาพ การทำงาน และ ความน่าเชื่อถือในข้อมูลที่ได้รับแล้วยังถือว่าคุ้มค่า เกินราคา และ ประหยัดเวลาอันมีค่าของท่านได้ มากมาย

4. เก็บความลับเก่ง

จรรยาบรรณ ที่สำคัญที่สุด สำหรับวิชาชีพ นักสืบ คือการเก็บรักษา ความลับของผู้ว่าจ้าง เพราะบางเรื่อง มีความละเอียดอ่อน ที่ไม่ สามารถเปิดเผย ให้กับสาธารณะชน รับรู้ได้ ดังนั้น การทำงานของนักสืบส่วนใหญ่ จะต้อง กระชับ ฉับไว ไม่ยืดเยื้อ เมื่องานที่ได้รับ มอบหมาย เสร็จสิ้น ก็จะไม่ติดต่อ หรือกระทำการใด อันเป็นการรบกวน ผู้ว่าจ้าง ด้วยประการทั้งปวง

5. มีความระมัดระวัง

ความปลอดภัย คือเรื่องที่ต้อง ให้ความสำคัญ เป็นลำดับแรกๆ เพราะงานนี้ อาจมีส่วนเกี่ยวข้อง กับผู้คนมากมาย และ อาจจะขัดต่อผล ประโยชน์ ของใครคน ใดคนหนึ่ง ก็เป็นได้ ดังนั้น การเฝ้าติดตามหรือเสาะหาพยาน หลักฐานต้องใช้ค วามระมัดระวัง คำนึงถึงความ ปลอดภัยเป็นหลัก อาทิ การเฝ้าติดตาม ต้องมีการทิ้งระยะห่าง ไว้พอสมควรเพื่อ ไม่เป็นที่สังเกต และ เสี่ยงต่อการถูกจับได้ หรือหาก ตกอยู่ในสถานการณ์สุ่มเสี่ยง สามารถติดต่อทีมงาน หรือ หน่วยงานด้าน ความปลอดภัยได้ทันท่วงที ตลอดจนสามารถเ ตรียมแผน ป้องกัน และหาทางหนีทีไล่ ในกรณีฉุกเฉิน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นต้น นอกจาก คุณสมบัติสำคัญ ของผู้ประกอบอาชีพนักสืบแล้ว เรายังจะมาพูดถึง ความเสี่ยง ที่ นักสืบต้องเจออีกด้วย 5 ความเสี่ยงของนักสืบ เอกชนที่คนทั่วไปอาจยังไม่รู้

1. มีความเสี่ยงที่จะเกิดสถานการณ์ซ้ำซ้อนจนคาดไม่ถึง

ส่วนใหญ่ การทำงานจะถูกจำกัดขอบเขตไว้ อย่างชัดเจน ว่าวัตถุประสงค์ในการสืบหาข้อเท็จจริงนั้น คืออะไร เพื่อความปลอดภัย ใน ชีวิต และ ทรัพย์สินของผู้รับงาน และ เพื่อความยุติธรรม สำหรับผู้ว่าจ้างนั่นเอง แต่บางครั้ง สถานการณ์ต่าง ๆ อาจไม่ได้ง่ายดาย แบบ ที่คิด เพราะนักสืบ อาจจะถลำเข้าไปรู้เรื่องบางสิ่ง ที่ไม่ควรรู้ นอกเหนือภารกิจ ที่ได้รับมอบหมายนั่นเอง อาทิ มีการว่าจ้าง เพื่อรับงาน ติดตามพฤติกรรม แต่บางครั้ง กลับเข้าไปมีส่วนพัวพัน กับธุรกิจผิดกฎหมาย สร้างความวุ่นวาย ให้เกิดขึ้นกับชีวิต จนอาจนำมา ซึ่งการ สูญเสีย นั่นเอง

2. มีโอกาสถูกตลบหลังหากขาดความระมัดระวัง

สถานการณ์ต่าง ๆ ล้วนแต่มีความ ไม่แน่นอน ใครจะรู้ว่า จากสถานะผู้ติดตาม อาจถูกเปลี่ยนเป็น ผู้ถูกติดตาม ได้เพียงเสี้ยววินาที โดยที่ นักสืบ ไม่ทันรู้ตัว เหตุการณ์เหล่านี้ อาจส่งผลกระทบ ต่อสวัสดิภาพ และความปลอดภัย ในระดับต่าง ๆ ตั้งแต่เบา ไปจนถึงหนัก สุด อาทิ เสียทรัพย์ ถูกทำร้ายร่างกาย ตลอดจนถึง เป็นอันตรายต่อชีวิต เลยก็ว่าได้

3. มีความเสี่ยงที่จะถูกฟ้องร้องดำเนินคดี

เรื่องข้อกฎหมาย เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนมาก ในงานนักสืบ เนื่องจาก มีลักษณะงาน ที่ไม่ได้รับการคุ้มครอง หรือรับรอง จากหน่วยงาน ใด ๆ ทำให้การสืบหาข้อเท็จ จริงต้องอาศัยหลักกฎหมายพื้นฐาน เหมือนกับประชาชนทั่วไป นั่นเอง ด้วยปัจจัยเรื่องเงิน เพื่อต้องการ ปิดภารกิจ ให้เร็วที่สุด เพื่อลดต้นทุนค่าใช้จ่าย หรือ เพื่อเป้าหมาย ในการมองหาภารกิจใหม่ ส่งผลให้ บางครั้งพวกเขา อาจต้องเลือก ใช้วิธีการ อันสุ่มเสี่ยง เพื่อที่จะได้ข้อมูลที่ต้องการ อาจนำมาซึ่ง ปัญหาการฟ้องร้อง ในคดีต่างๆ อาทิ การละเมิดสิทธิ์ และ การได้มาซึ่ง หลักฐาน อันเป็นเท็จ เป็นต้น

4. มีผลกระทบต่อโอกาสทางสังคม และการใช้ชีวิตที่อาจผิดเพี้ยนไป

อาชีพนักสืบ เป็นอาชีพ ที่ต้องซ่อนตัวอยู่ในเงามืด ตลอดเวลา บางครา ก็ไม่สามารถเปิดเผยตัวเองได้ แม้แต่ในกลุ่มญาติพี่น้อง เพื่อน หรือคนใกล้ชิด ที่พวกเขาสนิทสนาม ด้วยเหตุผล ทางด้านความปลอดภัยในชีวิต และ ทรัพย์สินนั่นเอง สาเหตุเหล่านี้ อาจนำมาซึ่ง การสูญเสีย โอกาสดี ๆในชีวิต และ การถูกยอมรับทางสังคม หรือ คนใกล้ตัวอีกด้วย

5. มีความเสี่ยงทางด้านสุขภาพ ร่างกาย

การทำงาน ในลักษณะเดิมๆ ซ้ำๆ นานๆ ตลอดจนถึง มีตารางเวลาการทำงาน ไม่แน่นอน อาจนำมา ซึ่งปัญหาสุขภาพ ที่เกิดจากการใช้ ชีวิต ไม่สมดุลนั่นเอง เนื่องจาก ในการปฏิบัติภารกิจ แต่ละครั้ง นักสืบ อาจต้องอยู่ในยานพาหนะ หรือ พื้นที่แคบ ๆ เป็นระยะเวลานาน อาจจะต้องอดนอน อดอาหาร หรือ อดทนกับการขับถ่าย ที่ไม่เป็นปกติ เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ซึ่งอาจต้องแลกมา ด้วยความเสื่อมของ ร่างกาย ในอนาคตนั่นเอง   thailand private investigator

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *