Day: February 2, 2024

อีรอส – เทพเจ้าแห่งความรักของกรีก

อีรอสสามารถกระตุ้นความปรารถนาอันทรงพลังและความรู้สึกแห่งความรักในหมู่มนุษย์ วีรบุรุษ และเทพเจ้าได้ เฮเซียดประกาศว่าเขาสามารถ “พักแขนขาของเขาและทำให้จิตใจอ่อนแอลงเหมือนเหยื่อของเขา อีรอสเป็นชื่อที่ตั้งให้กับน้องชายที่มีปีกของแอนเทรอสทั้งสาม Pothos และ Himeros แสดงถึงความรักประเภทต่างๆ บางครั้งพวกเขาก็เห็นภาพเหล่านี้โดยกลุ่มอีโรเตส ต้นกำเนิด อีรอสเป็นเทพเจ้าองค์แรกๆ ของวิหารแพนธีออนของกรีก เป็นเทพเจ้าองค์เล็กๆ ขี้เล่น […]